fwmail

เด็กแว๊นท์ทุกคนจงฟัง…..ถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตัวเหมือนอย่างในภาพ
เจ้าจะเป็นที่รักของสังคมได้ในทันที

ไปดูรูปการปฏิบัติตนของเด็กแว๊นท์กัน

/
/
/


ภาพรวมแก๊งค์เด็กแว๊นท์

/
/


ภาพการขับขี่อย่างมีระเบียบวินัย

/
/
/


ความหมายของเด็กแว๊นท์ (จากพจนานุกรมศัพท์แสลง)

เด็กแวนท์ / เด็กแว้นต์/ เด็กแว้นซ์ ใช้กับพวกที่ชอบขี่มอเตอร์ไซด์รวมกลุ่มกันเพื่อแข่งบนถนนตอนดึกๆ ใครชนะก็เอาเด็กสาวที่นั่งซ้อนท้ายของอีกฝ่ายมาร่วมหลับนอนด้วย คำว่า แวนท์ (หรืออะไรสักอย่างนี่แหละ) เป็นเสียงบิดของมอเตอร์ไซด์ แต่ตอนนี้เค้าก็นิยมใช้กับวัยรุ่นกลุ่มอื่นด้วย ดังนั้นภาษาอังกฤษน่าจะเป็น reckless youth หรือพวกเด็กวัยรุ่นบ้าระห่ำไม่คิดถึงอนาคตของตัวเอง มาดูอีกทีก็น่าจะเหมือนกับคำว่า เด็กเกรียน คือเด็กกวนเท้า หรือ troublesome/ annoying kid คือเด็กที่ชอบสร้างปัญหาหรือกวนๆ”


ถ้าอยากเป็นเด็กแว๊นท์อย่างมีคุณภาพ ก็ปฏิบัติตามรูปข้างบนให้ได้
จงอย่าทำตนให้สังคมดูถูก รู้มั้ย…….

จาก รุ่นพี่เด็กแว๊นท์

ref. fw. mail